Skip to Content

Cập nhật về luật di trú Úc đầu năm 2023

Cập nhật về luật di trú Úc đầu năm 2023 : Visa du học: Từ 19 tháng 1 năm 2022 đến 30 tháng 6 năm 2023, chính phủ cho phép du học sinh đi làm không giới hạn về thời gian để giúp phục hồi kinh tế...

Read More