Hủy Bỏ Visa Lao Động Nông Nghiệp Úc Subclass 403

Hủy Bỏ Visa Lao Động Nông Nghiệp Úc Subclass 403 Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Tổng Toàn Quyền Úc (Governor General) ông David Hurley công bố hủy bỏ dòng visa lao động nông nghiệp Úc (Australian Agriculture Workers)...

Read More