Skip to Content

DI CHÚC VÀ THỪA TỰ

Thực tế chúng ta đều phải đối diện với sự hữu hạn về thời gian. Vì vậy để tránh những trường hợp tranh chấp không cần thiết cho những người thân của bạn khi bạn qua đời, công ty Legal First có thể giúp các bạn soạn thảo và ký các văn bản thừa kế và thừa tự. Điều này cũng là giúp đỡ người thân của bạn vào thời điểm đặc biệt khó khăn sau nỗi mất mát tình thân trong gia đình.

Các luật sư tư vấn pháp lý của công ty Legal First sẽ là đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho việc chuẩn bị di chúc, lập kế hoạch tài sản thừa kế bao gồm giấy ủy quyền và giấy giám hộ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin và giúp bạn và gia đình trong quy trình xin thừa kế tại tòa Thượng Thẩm New South Wales.

LUẬT SƯ CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Đội ngũ luật sư tư vấn pháp lý của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn các vấn đề khác nhau liên quan đến Thừa Kế và Thừ Tự:

  • Lập hoặc sửa đổi Di Chúc
  • Lập Giấy Giám Hộ
  • Lập Giấy Ủy Quyền Tạm Thời và Lâu Dài
  • Nộp đơn xin thừa kế tại tòa Thượng Thẩm New South Wales

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn, giúp bạn an tâm tin rằng tài sản của mình được bảo vệ an toàn, cùng bạn mở một tương lai ổn định và bình yên bên gia đình!