Skip to Content

Cập nhật luật Di Trú Úc tháng 9 năm 2023:

Di trú úc 1  

Visa Covid (Pandemic Event Stream – subclass 408): Bộ Di Trú Úc không còn nhận đơn xin visa Covid mới từ ngày 2 tháng 9 năm 2023. Đối với những người đang giữ visa Covid 408 và muốn gia hạn, Bộ tiếp tục nhận đơn cho đến tháng 2 năm 2024 nhưng chỉ gia hạn tối đa 6 tháng. Từ tháng 2 năm 2024, Bộ sẽ không nhận đơn xin gia hạn visa Covid nữa.

Visa du học (subclass 500): Bộ Di Trú Úc đang từng bước siết chặt qui trình xét và cấp các đơn xin visa du học vì có nhiều trường hợp lạm dụng visa này. Các thay đổi bao gồm:

  • Bộ Di Trú Úc cắt bỏ điều khoản cho phép du học sinh giữ nhiều CoE cùng lúc để chấm dứt việc lợi dụng visa du học để làm việc.
  • Từ 1 tháng 10 năm 2023, Bộ tăng yêu cầu tiền tiết kiệm của các đơn xin visa du học lên $24,505.00 (tăng 17%).
  • Bộ sẽ khắt khe hơn trong quá trình xét các đơn xin visa du học rủi ro cao.
  • Bộ sẽ áp dụng điều khoản 97 của Luật cung cấp giáo dục cho sinh viên nước ngoài (Education Services for Overseas Students Act – ESOS Act) để tước quyền tuyển sinh nước ngoài đối với các trường/cơ sở giáo dục bị xem là rủi ro cao (nếu có trên 50% đơn xin visa du học bị Bộ từ chối).
  • Chính phủ sẽ áp dụng thêm một số thay đổi trong tương lai. 

Visa tay nghề thường trú Bang/Vùng Lãnh Thổ bảo lãnh (subclass 190 và 491): số lượng phân bổ đầu tiên của tài khóa 2023/2024 từ Bộ Di Trú cho các Bang và Vùng Lãnh Thổ Úc rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái. NSW giảm từ 15,276 chổ xuống còn 4,150 chổ, VIC từ 14,900 xuống 3,300 chổ, QLD từ 5,000 xuống 1,550 chổ, ACT từ 4,050 xuống 1,200 chổ, SA từ 8,800 chổ xuống còn 2,300 chổ, WA từ 8,140 xuống còn 2,350, TAS từ 4,250 xuống còn 1,200 chổ và NT từ 2,000 xuống 650 chổ. Chính phủ một số Bang và Vùng Lãnh thổ đã kiến nghị lên Bộ Trưởng Bộ Di Trú về sự sụt giảm này. 

Visa tay nghề độc lập 189: Bộ vẫn chưa mở đợt mời mới mặc dù đã hơn 3 tháng của tài khóa 2023/2024 trôi qua.   

Visa kinh doanh và đầu tư 188: Bộ Di Trú Úc vẫn chưa phân bổ cho các Bang và Vùng Lãnh Thổ, nên những bạn muốn nộp xin visa 188 phải chờ thông báo. 

Visa làm việc chăm sóc người cao niên/người khuyết tật: Visa này nằm trong dạng visa làm việc subclass 482 (theo Labour Agreement stream) gồm các ngành nghề chăm sóc cá nhân (personal care), trợ lý điều dưỡng (nursing support worker) và chăm sóc người cao niên/người khuyết tật (aged or disabled carer). Xin lưu ý rằng, chỉ các viện dưỡng lão đã được 1 trong 3 công đoàn (Australian Nursing and Midwifery Federation, Health Services Union hoặc United Workers Union) chấp thuận và ký biên bản ghi nhớ (MOU) và được Bộ Di Trú Úc chấp thuận hợp đồng lao động thì mới có thể bảo lãnh người làm việc theo dạng visa này.

 

 

Related post