Skip to Content

Thay đổi luật Stamp Duty (thuế chuyển nhượng) tại Bang New South Wales 💰

⚖️ Vào đầu tháng 6 năm 2023, tân chính phủ bang New South Wales đã thông qua các thay đổi về luật thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tại bang New South Wales đối với những người mua nhà lần đầu.

💰 Chính phủ sẽ tăng ngưỡng giá đối với chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu (FHBAS – First Home Buyers Assistance Scheme) và hủy chương trình lựa chọn thuế cho người mua nhà lần đầu (FHBC – First Home Buyer Choice) từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

⚖️Tôi xin chia sẻ các thay đổi như sau. Xin lưu ý luật mới sẽ được áp dụng cho các hợp đồng mua BĐS thổ cư trao đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 trở đi:

1. Miễn thuế chuyển nhượng cho người mua nhà đầu tiên với giá từ $800,000 trở xuống. Ví dụ: người mua nhà đầu tiên trao đổi hợp đồng mua nhà tại bang NSW vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2023 với giá mua là $800,000, người này sẽ được miễn stamp duty. Hợp đồng mua nhà giá $800,000.00 trao đổi trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 phải đóng stamp duty là $31,090.00.

2. Giảm thuế chuyển nhượng cho người mua nhà đầu tiên giá từ $800,001 đến $1,000,000. Ví dụ người mua nhà đầu tiên trao đổi hợp đồng mua nhà tại bang NSW vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2023 với giá mua là $900,000, thì được giảm $15,545.00 tiền stamp duty và chỉ phải đóng $20,045.00. Hợp đồng mua nhà giá $900,000.00 trao đổi trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 phải đóng stamp duty là $35,590.00.

3. Người mua căn nhà đầu tiên phải dọn vào sống trong nhà trong vòng 12 tháng sau khi mua và sống tại căn nhà mua ít nhất 12 tháng thay vì 6 tháng theo luật cũ.

4. Hủy thuế bất động sản hàng năm (annual property tax).

🏞️ Ngưỡng giá mua đất (vacant land) không thay đổi.

🏡 Chương trình trình lựa chọn thuế cho người mua nhà lần đầu (FHBC – First Home Buyer Choice) sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Những người mua nhà lần đầu với giá từ 1 triệu 500 ngàn trở xuống có thể chọn cách đóng thuế bất động sản hàng năm (annual property tax) nếu hợp đồng mua nhà trao đổi trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Những người đã chọn cách đóng thuế này sẽ tiếp tục đóng thuế BĐS hàng năm cho đến khi bán nhà.

Một số lưu ý khi xin miễn giảm thuế chuyển nhượng:

✋ Người mua nhà lần đầu phải trên 18 tuổi.
✋ Không được sở hữu theo dạng công ty hay quỹ kế thác (trust).
✋ Người mua và vợ/chồng/bạn đời chưa bao sở hữu nhà ở tại Úc.
✋ Một trong những người mua nhà lần đầu phải là công dân Úc hoặc thường trú Úc.
✋ Trường hợp mua chung với người đã từng sỡ hữu nhà (share equity arrangement). Người mua nhà đầu tiên phải sở hữu 95% căn nhà mua để được hưởng trọn phần miễn giảm stamp duty. Nếu người mua nhà đầu tiên sở hữu 50% đến 94% thì chỉ được miễn hoặc giảm stamp duty cho phần mỉnh sở hữu, và phần còn lại phải đóng stamp duty. Nếu sở hữu ít hơn 50%, thì phải trả stamp duty đầy đủ.
✋ Người làm việc toàn thời gian trong quân đội Úc (Australian Defence Force) thì không cần phải sống trong nhà theo quy định.
✋ Chính phủ NSW sẽ bắt đóng lại stamp duty và đóng phạt cho các trường hợp không chấp hành các quy định miễn giảm stamp duty hoặc khai gian.

Related post