Skip to Content

Thời gian chờ xét đơn các loại visa Úc ❓

Thời gian chờ xét đơn các loại visa Úc ❓ ❓Thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về thời gian chờ xét các đơn xin visa Úc. Vì vậy, hôm nay tôi xin chia sẻ thông tin xét đơn và quota cho năm...

Read More

Cập nhật luật Di Trú Úc tháng 9 năm 2023

Cập nhật luật Di Trú Úc tháng 9 năm 2023:   Visa Covid (Pandemic Event Stream – subclass 408): Bộ Di Trú Úc không còn nhận đơn xin visa Covid mới từ ngày 2 tháng 9 năm 2023. Đối với những người đang giữ...

Read More